เกี่ยวกับเรา - AppliCAD Innovation Center

About Us

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์นวัตกรรม AIC

ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่องานออกแบบ และการผลิต

AIC คือศูนย์นวัตกรรมของแอพพลิแคด (AppliCAD Innovation Cetner : AIC) ที่สร้างขี้นจากวิสัยทัศน์ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจของไทย ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร พัฒนาเครื่องมือ เพื่อพร้อมไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

            ศูนย์นวัตกรรมของแอพพลิแคด ถูกสร้างขี้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขี้นในประเทศไทย โดยจัดเป็นพื้นที่แสดงเทคโนโลยี พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับผู้สนใจได้มาทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ของตนเองอีกด้วย

            โดยเทคโนโลยีหลักประกอบไปด้วย เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มด้านงานออกแบบ 3 มิติ เทคโนโลยีด้าน 3D Printing สำหรับงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 3D Scanner สำหรับงาน 3D Metrology และเทคโนโลยีด้าน Robot เพื่อรองรับงาน Automation พร้อมส่วนงาน R&D ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยในอนาคต

            ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อวางรากฐานการพัฒนานวัตกรรม ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศ แอพพลิแคดจึงพร้อมที่จะคัดสรร พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

Software

ซอฟต์แวร และแพลตฟอร์มด้านงานออกแบบ 3 มิติ

Learn more >

3D Printers

เปิดโลกงาน Prototyping และ Low Volume Production ด้วย 3D Printer

Learn more >

3D Scanner

เทคโนโลยีงานตรวจวัดที่ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ความละเอียดระดับอุตสาหกรรม

Learn more >

Cobots

เสริมประสิทธิภาพงานอุตสาหกรรมด้วยแขนกล ที่มีความปลอดภัย และแม่นยำสูง

Learn more >